Too Cool for Internet Explorer
Što Čitaš?
katalog
narudzbe
Ukoliko želite primati novosti

naslovnica :: (Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

 

PRAGMATIZAM

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

PRAGMATIZAM

C. S. Peirce

cijena: 30,00 kn

U povijesti filozofije je William James ostao zapamćen kao glavni autor pragmatizma, a upravo je Charles Sander Peirce, američki filozof i znanstvenik, bio začetnik ovog filozofskog pravc 

COLUMBUS AND OTHER CANNIBALS

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

COLUMBUS AND OTHER CANNIBALS

Jack Forbes

cijena: 70,00 kn

Celebrated American Indian thinker Jack Forbes' Columbus and Other Cannibals was one of the founding texts of the anti-civilization movement when it was first published in 1978. His history of terrorism, genocide and ecocide told from a Native American point of view has inspired some of the most influential activists for decades. Frighteningly, his radical critique of the modern civilized lifestyle is more relevant today than ever before. This update edition includes a new preface by the author and an introduction by Derrick Jensen. 

TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA

Friedrich Nietzsche

cijena: 60,00 kn

Tako je govorio Zaratustra (njem. Also sprach Zarathustra) je djelo njemačkoga filozofa Friedricha Nietzschea, nastalo između 1883. 1885., a koje govori o starom proroku koji se spušta sa svoje planine medu narod iz želje da nauči nešto od njih i da narodu podari svoje znanje. Prilikom spuštanja u selo nailazi na razne ljude od kojih doznaje njihove tajne. 

SALEM POSSESSED

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

SALEM POSSESSED

The social origins of witchcraft

Paul Boyer & Stephen nissenbaum

cijena: 40,00 kn

The stark immediacy of what happened in 1692 has obscured the complex web of human passion which had been growing for more than a generation before building toward the climactic witch trials. Salem Possessed explores the lives of the men and women who helped spin that web and who in the end found themselves entangled in it. 

PARTIZANSKO RATOVANJE I REVOLUCIJA

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

PARTIZANSKO RATOVANJE I REVOLUCIJA

Izabrani radovi

Ernesto Che Guevara

cijena: 40,00 kn

Knjiga sadrži zbirku radova Che Guevare iz vojnog područja u kojima se iznose njegovi pogledi na način vođenja partizanskog rata i ulogu gerilske oružane borbe u revoluciji na Kubi i u Latinskoj Americi. Knjiga ima dva dijela: prvi, priručnik "Partizansko (gerilsko) ratovanje" - sistematizirano iskustvo partizanske (gerilske) borbe u kubanskoj revoluciji od 1956. do 1959. godine; i drugi - izabrani članci i govori o partizanskom ratovanju i revoluciji, uključujući i mjesečne zaključke iz njegovog "Bolivijskog dnevnika" te bibliografiju svih njegovih objavljenih radova. 

O IDOLIMA I IDEALIMA

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

O IDOLIMA I IDEALIMA

Evald Vasiljević Iljenkov

cijena: 35,00 kn

Knjiga O idolima i idealima želi biti "popularna", "didaktična" pa je mjestimično zaodjenuta u kolokvijalnu, dijalošku formu, ali ona pokreće krajnje složena i "teška" pitanjakoja zaokupljaju kako suvremene društvene znanosti, tako i socijalno - političke pokretei pojedince u svakodnevnoj "životnoj praksi". 

GODIŠNJAK ZA POVIJEST FILOZOFIJE 8

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

GODIŠNJAK ZA POVIJEST FILOZOFIJE 8

grupa autora

cijena: 30,00 kn

Broj stranica: 214
Izdavač: Odjel za povijest filozofije 

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

Davor Rodin

cijena: 35,00 kn

Knjiga je podijeljena u tri dijela. U prvom dijelu autor raspravlja s tezama Hegelove filozofije prava, u drugom inzistira na razumijevanju Marxovih teza dok u trećem obrađuje probleme postmoderne. 

novo

Anarhizam
NIGDJE KOD KUĆE

Anarhizam
ŠIRENJE BLUDNIH IDEJA U SLAVONIJI

Anarhizam
ANARCHIST PEDAGOGIES


kosarica

3. OSNOVE ESTETIKE (1 kom)

4. DRUŠTVENA ANATOMIJA NACIONALIZMA (1 kom)

5. NACIONALNI PARK SRBIJA (1 kom)

6. DELOŽACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (1 kom)

7. PROŠLOST I BUDUĆNOST 20. STOLJEĆA (1 kom)

8. KRITIKA ČISTOG UMA (1 kom)

9. HAAŠKI PROTOKOLI (1 kom)

10. DUGOVI (1 kom)

11. GLOBALIZACIJA I NOVA EKONOMIJA (1 kom)

12. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

13. NOVI ESEJI (1 kom)

14. ETIKA (1 kom)

15. RATNI ZLOČINI (1 kom)

16. KRAJ FILOZOFIJE I ZADAĆA MIŠLJENJA (1 kom)

17. MEĐUNARODNI SUD ZA RATNE ZLOČINE NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE (1 kom)

18. KLASIČNI NJEMAČKI IDEALIZAM (1 kom)

19. FILOZOFSKI DISKURS MODERNE (1 kom)

20. KRITIKA MOĆI SUĐENJA (1 kom)

21. BELEŠKE O LUDORIJI RATA (1 kom)

22. FIDEL CASTRO I RELIGIJA (1 kom)

23. FILOZOFIJA HISTORIJE (1 kom)

24. SPINOZA AND OTHER HERETICS (1 kom)

25. PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE (1 kom)

26. DIKTATURA NAD POTREBAMA (1 kom)

27. BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM (1 kom)

28. KRITIKA MOĆI SUDJENJA (1 kom)

29. O GNEVU (1 kom)

30. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

31. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 4 (1 kom)

32. OGLEDI IZ KULTURNE ANTROPOLOGIJE (1 kom)

33. FILOZOFIJ PRAVA (1 kom)

34. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

35. KAKO ČITATI HEIDEGGERA (1 kom)

36. FOUCAULT I QUEER TEORIJA (1 kom)

37. NAROPA (1 kom)

38. RASPRAVE, ČLANCI, POLEMIKE (1 kom)

39. MUDROST I ZABLUDE FILOZOFIJE (1 kom)

40. ARISTOTELOV USTAV ATENSKI (1 kom)

41. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 11 I 12 (1 kom)

42. UMJETNOST I EGZISTENCIJA (1 kom)

43. DIJALEKTIKA I POLITIKA (1 kom)

44. KROZ TRANZICIJU (1 kom)

45. NESUVISLOST FILOZOFA (1 kom)

46. SUMRAK IDOLA (1 kom)

47. KULTURA I LIČNOST (1 kom)

48. ISTINA I ESTETSKA ISTINA (1 kom)

49. ANTOLOGIJA RADIO ESEJA (1 kom)

50. KRAJ UTOPIJE/ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

51. METAFIZIKA I PRAKTIČNA FILOZOFIJA (1 kom)

52. TEORIJA ISTORIJE (1 kom)

53. RIJEČI I STVARI (1 kom)

54. LINGVISTIKA I KOLONIJALIZAM (1 kom)

55. SOCIJALIZAM I DEMOKRACIJA (1 kom)

56. DIJALEKTIKA OBIČAJNOSTI (1 kom)

57. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

58. DRUŠTVA (1 kom)

59. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 2 (1 kom)

60. UTOPIJA SMISLA I ISTINA VREMENA (1 kom)

61. OSNIVANJE METAFIZIKE ĆUDOREĐA (1 kom)

62. POSLOVI I DANI (1 kom)

63. STRUKTURALIZAM (1 kom)

64. ETNOGRAFIJA KOMUNIKACIJE (1 kom)

65. FILOZOFIJA (1 kom)

66. SLOBODA LAJANJA / ZAUZETO, HRVAT! (1 kom)

67. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 10 (1 kom)

68. O DEKONSTRUKCIJI (1 kom)

69. FILOZOFIJA 3 (1 kom)

70. SLOBODA I TLAČENJE & DRUGI ESEJI (1 kom)

71. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

72. DRUGI KRUG MOĆI (1 kom)

73. LINGVISTIKA I FILOZOFIJA (1 kom)

74. ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE (1 kom)

75. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 6 (1 kom)

76. PHILEBUS (1 kom)

77. UVOD U ETIKU (1 kom)

78. SABRANA DJELA (1 kom)

79. POLITIKA (1 kom)

80. FILOZOFSKE I POLITIČKE RASPRAVE (1 kom)

81. BARIKADE (1 kom)

82. PRIPITOMLJAVANJE DRUGOG (1 kom)

83. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

84. SUBLIMNI OBJEKT IDEOLOGIJE (1 kom)

85. PHILOSOPHICAL FRAGMENTS (1 kom)

86. KRAJ UTOPIJE / ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

87. SUBJEKT I SUBJEKTIVNOST (1 kom)

88. KRITIKA PRAKTIČKOG UMA (1 kom)

89. KOLIKO FAŠIZMA? (1 kom)

90. LJUDI IZ TELEVIZORA (1 kom)

91. MEDIJI, PROPAGANDA I SISTEM (1 kom)

92. IŠTIPANA HARTIJA (1 kom)

93. ANARHIZAM I NASILJE (1 kom)

94. ZELENI ALATI ZA ODRŽIVU REVOLUCIJU (1 kom)

95. ANARHIJA (1 kom)

96. MOJE PUTOVANJE S ARISTOTELOM KROZ ANARHISTIČKU UTOPIJU (1 kom)

97. REDEFINIRANJE NAŠIH ODNOSA (1 kom)

98. KAKO POTROŠITI SVIJET (1 kom)

99. OSOBNA REVOLUCIONARNA TEORIJA (1 kom)

100. KAKO NENASILJE ŠTITI DRŽAVU (1 kom)

101. ANARHISTIČKA TENZIJA / KRITIKA SINDIKALIZMA / ORUŽANA RADOST (1 kom)

102. ANARHIJA JE MOGUĆA (1 kom)

103. ANARHISTIČKA IDEJA (1 kom)

104. ŽIVJELA REVOLUCIJA (1 kom)

105. UKIDANJE RADA (1 kom)

106. ZAŠTO NISAM PRIMITIVIST (1 kom)

107. PERMAKULTURA (1 kom)

108. ANARHIZAM (1 kom)

109. SNAGA UTOPIJE (1 kom)

110. IZVIRU PJESME IZ DUŠE (1 kom)

111. SUVERENITET POTREBA (1 kom)

112. REPRODUKCIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA (1 kom)

113. WILDCAT (1 kom)

114. Buffy - anarhosindikalistkinja (1 kom)

115. PAKET KNJIGA ŠTO ČITAŠ? (1 kom)

116. ČETVRTI SVJETSKI RAT / DRUGAČIJI SVIJET JE MOGUĆ! (1 kom)

117. DRVO ŽIVOTA (ž) (1 kom)

118. GOVERNMENT (ž) (1 kom)

119. JOLLY ROGER (ž) (1 kom)

120. JOY DIVISION (ž) (1 kom)

121. KAZETOFONI (ž) (1 kom)

122. AMEBIX (ž) (1 kom)

123. MAKE UP (ž) (1 kom)

124. ANTI-SHOPPING (ž) (1 kom)

125. MRTVI DJ (ž) (1 kom)

126. DIRT (ž) (1 kom)

127. RAZLIVENI KIŠOBRAN (ž) (1 kom)

128. DOOM (ž) (1 kom)

129. VJEVERICE (ž) (1 kom)

130. BICIKL (ž) (1 kom)

131. ZAPATISTI (ž) (1 kom)

132. DJEČJI STRAHOVI (ž) (1 kom)

133. DRVO (ž) (1 kom)

UKUPNO: 5 910,00 kn

vidi košaricu


pretrazivanje


prijatelji

Ispod pločnika

Powered by emuFreeCart
emuFreeCart je slobodan software objavljen pod GNU GLP licencom