Too Cool for Internet Explorer
Što Čitaš?
katalog
narudzbe
Ukoliko želite primati novosti

naslovnica :: Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

 

PRIRUČNIK ZA GRADNJU KUĆA OD BALA SLAME

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

PRIRUČNIK ZA GRADNJU KUĆA OD BALA SLAME

Barbara Jones

cijena: 60,00 kn

Gradnja pomoću bala slame radikalno je drukčiji pristup procesu gradnje. Kao i kod svih inovativni ideja, začetnici su strastveni vizionari koji su eksperimentalnom gradnjom uvidjeli njezin potencijal utemeljen na kulturi održive "ekološke gradnje". Takav način gradnje u građevinarstvo je uveo mnogo novih i korisnih ideja o energetskoj učinkovitosti i odgovornosti za okoliš. Kao građevni materijal, slama dolazi do izražaja u smislu troškovne učinkovitosti i energetske korisnosti, S obzirom da je metoda gradnje prilično jednostavna i jasna, u dizajniranju i gradnji mogu sudjelovati osobe bez ikakvog iskustva, čime se postižu značajne uštede troškova rada. 

DO IT YOURSELF SCREENPRINTING

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

DO IT YOURSELF SCREENPRINTING

An instructional graphic novel

John Isaacson

cijena: 100,00 kn

A fascinating graphic novel that details the art and science of screenprinting from inception to printed t-shirts to working in a print shop to understanding line screens, to hawking your printed wares on the street! How to build a screen, burn an image, test how things are going, pull ink, wash out screens, know what screen mesh to use, and creative ideas. It's a true joy to see the exaggerated illustrations while learning such a useful and practical craft! How to turn your home into a t-shirt factory! Essential for people who don't know how to screenprint or those a bit rusty. 

MAKING STUFF AND DOING THINGS

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

MAKING STUFF AND DOING THINGS

A collection of DIY guides to doing just about anything

Kyle Bravo

cijena: 90,00 kn

Topics include getting active, direct action, gardening, making a woodstove, solar box cooker, egg replacer, cooking ramen noodles in a coffee maker, how to make wine, homebrewing, building shacks, liberated lifestyles, squats, homeschooling, fixing a toliet etc etc. Kyle Bravo has assembled his HOW TO zines into a comprehensive book along with dozens of other instructional articles that tell you how to do...just about everything yourself. 

THE CHAINBREAKER BIKE BOOK

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

THE CHAINBREAKER BIKE BOOK

A rough guide to bicycle maintenance

Shelley Jackson

cijena: 110,00 kn

Here’s a hand-illustrated and accessible introduction to the world of bike repair! Through working at both Plan B Bike Project and French Quarter Bicycles in New Orleans, our co-authors have gathered a wealth of experience to share with would-be mechanics. The first half of this book is a complete repair manual to get you started on choosing, fixing, and riding your bike. The second half reprints all four issues of Chainbreaker zine, whose originals were destroyed in Hurricane Katrina. 

SNIMANJE KAMEROM

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

SNIMANJE KAMEROM

Priručnik o snimanju i izradi amaterskih filmova

David Cheshire

cijena: 100,00 kn

Priručnik s praktičnim savjetima o svim područjima filmskog stvaralaštva, koristan i za amaterske i za prve autorske korake. 

novo

Anarhizam
NIGDJE KOD KUĆE

Anarhizam
ŠIRENJE BLUDNIH IDEJA U SLAVONIJI

Anarhizam
ANARCHIST PEDAGOGIES


kosarica

3. OSNOVE ESTETIKE (1 kom)

4. DRUŠTVENA ANATOMIJA NACIONALIZMA (1 kom)

5. NACIONALNI PARK SRBIJA (1 kom)

6. DELOŽACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (1 kom)

7. PROŠLOST I BUDUĆNOST 20. STOLJEĆA (1 kom)

8. KRITIKA ČISTOG UMA (1 kom)

9. HAAŠKI PROTOKOLI (1 kom)

10. DUGOVI (1 kom)

11. GLOBALIZACIJA I NOVA EKONOMIJA (1 kom)

12. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

13. NOVI ESEJI (1 kom)

14. ETIKA (1 kom)

15. RATNI ZLOČINI (1 kom)

16. KRAJ FILOZOFIJE I ZADAĆA MIŠLJENJA (1 kom)

17. MEĐUNARODNI SUD ZA RATNE ZLOČINE NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE (1 kom)

18. KLASIČNI NJEMAČKI IDEALIZAM (1 kom)

19. FILOZOFSKI DISKURS MODERNE (1 kom)

20. KRITIKA MOĆI SUĐENJA (1 kom)

21. BELEŠKE O LUDORIJI RATA (1 kom)

22. FIDEL CASTRO I RELIGIJA (1 kom)

23. FILOZOFIJA HISTORIJE (1 kom)

24. SPINOZA AND OTHER HERETICS (1 kom)

25. PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE (1 kom)

26. DIKTATURA NAD POTREBAMA (1 kom)

27. BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM (1 kom)

28. KRITIKA MOĆI SUDJENJA (1 kom)

29. O GNEVU (1 kom)

30. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

31. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 4 (1 kom)

32. OGLEDI IZ KULTURNE ANTROPOLOGIJE (1 kom)

33. FILOZOFIJ PRAVA (1 kom)

34. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

35. KAKO ČITATI HEIDEGGERA (1 kom)

36. FOUCAULT I QUEER TEORIJA (1 kom)

37. NAROPA (1 kom)

38. RASPRAVE, ČLANCI, POLEMIKE (1 kom)

39. MUDROST I ZABLUDE FILOZOFIJE (1 kom)

40. ARISTOTELOV USTAV ATENSKI (1 kom)

41. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 11 I 12 (1 kom)

42. UMJETNOST I EGZISTENCIJA (1 kom)

43. DIJALEKTIKA I POLITIKA (1 kom)

44. KROZ TRANZICIJU (1 kom)

45. NESUVISLOST FILOZOFA (1 kom)

46. SUMRAK IDOLA (1 kom)

47. KULTURA I LIČNOST (1 kom)

48. ISTINA I ESTETSKA ISTINA (1 kom)

49. ANTOLOGIJA RADIO ESEJA (1 kom)

50. KRAJ UTOPIJE/ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

51. METAFIZIKA I PRAKTIČNA FILOZOFIJA (1 kom)

52. TEORIJA ISTORIJE (1 kom)

53. RIJEČI I STVARI (1 kom)

54. LINGVISTIKA I KOLONIJALIZAM (1 kom)

55. SOCIJALIZAM I DEMOKRACIJA (1 kom)

56. DIJALEKTIKA OBIČAJNOSTI (1 kom)

57. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

58. DRUŠTVA (1 kom)

59. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 2 (1 kom)

60. UTOPIJA SMISLA I ISTINA VREMENA (1 kom)

61. OSNIVANJE METAFIZIKE ĆUDOREĐA (1 kom)

62. POSLOVI I DANI (1 kom)

63. STRUKTURALIZAM (1 kom)

64. ETNOGRAFIJA KOMUNIKACIJE (1 kom)

65. FILOZOFIJA (1 kom)

66. SLOBODA LAJANJA / ZAUZETO, HRVAT! (1 kom)

67. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 10 (1 kom)

68. O DEKONSTRUKCIJI (1 kom)

69. FILOZOFIJA 3 (1 kom)

70. SLOBODA I TLAČENJE & DRUGI ESEJI (1 kom)

71. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

72. DRUGI KRUG MOĆI (1 kom)

73. LINGVISTIKA I FILOZOFIJA (1 kom)

74. ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE (1 kom)

75. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 6 (1 kom)

76. PHILEBUS (1 kom)

77. UVOD U ETIKU (1 kom)

78. SABRANA DJELA (1 kom)

79. POLITIKA (1 kom)

80. FILOZOFSKE I POLITIČKE RASPRAVE (1 kom)

81. BARIKADE (1 kom)

82. PRIPITOMLJAVANJE DRUGOG (1 kom)

83. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

84. SUBLIMNI OBJEKT IDEOLOGIJE (1 kom)

85. PHILOSOPHICAL FRAGMENTS (1 kom)

86. KRAJ UTOPIJE / ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

87. SUBJEKT I SUBJEKTIVNOST (1 kom)

88. KRITIKA PRAKTIČKOG UMA (1 kom)

89. KOLIKO FAŠIZMA? (1 kom)

90. LJUDI IZ TELEVIZORA (1 kom)

91. MEDIJI, PROPAGANDA I SISTEM (1 kom)

92. IŠTIPANA HARTIJA (1 kom)

93. ANARHIZAM I NASILJE (1 kom)

94. ZELENI ALATI ZA ODRŽIVU REVOLUCIJU (1 kom)

95. ANARHIJA (1 kom)

96. MOJE PUTOVANJE S ARISTOTELOM KROZ ANARHISTIČKU UTOPIJU (1 kom)

97. REDEFINIRANJE NAŠIH ODNOSA (1 kom)

98. KAKO POTROŠITI SVIJET (1 kom)

99. OSOBNA REVOLUCIONARNA TEORIJA (1 kom)

100. KAKO NENASILJE ŠTITI DRŽAVU (1 kom)

101. ANARHISTIČKA TENZIJA / KRITIKA SINDIKALIZMA / ORUŽANA RADOST (1 kom)

102. ANARHIJA JE MOGUĆA (1 kom)

103. ANARHISTIČKA IDEJA (1 kom)

104. ŽIVJELA REVOLUCIJA (1 kom)

105. UKIDANJE RADA (1 kom)

106. ZAŠTO NISAM PRIMITIVIST (1 kom)

107. PERMAKULTURA (1 kom)

108. ANARHIZAM (1 kom)

109. SNAGA UTOPIJE (1 kom)

110. IZVIRU PJESME IZ DUŠE (1 kom)

111. SUVERENITET POTREBA (1 kom)

112. REPRODUKCIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA (1 kom)

113. WILDCAT (1 kom)

114. Buffy - anarhosindikalistkinja (1 kom)

115. PAKET KNJIGA ŠTO ČITAŠ? (1 kom)

116. ČETVRTI SVJETSKI RAT / DRUGAČIJI SVIJET JE MOGUĆ! (1 kom)

117. DRVO ŽIVOTA (ž) (1 kom)

118. GOVERNMENT (ž) (1 kom)

119. JOLLY ROGER (ž) (1 kom)

120. JOY DIVISION (ž) (1 kom)

121. KAZETOFONI (ž) (1 kom)

122. AMEBIX (ž) (1 kom)

123. MAKE UP (ž) (1 kom)

124. ANTI-SHOPPING (ž) (1 kom)

125. MRTVI DJ (ž) (1 kom)

126. DIRT (ž) (1 kom)

127. RAZLIVENI KIŠOBRAN (ž) (1 kom)

128. DOOM (ž) (1 kom)

129. VJEVERICE (ž) (1 kom)

130. BICIKL (ž) (1 kom)

131. ZAPATISTI (ž) (1 kom)

132. DJEČJI STRAHOVI (ž) (1 kom)

133. DRVO (ž) (1 kom)

UKUPNO: 5 910,00 kn

vidi košaricu


pretrazivanje


prijatelji

Ispod pločnika

Powered by emuFreeCart
emuFreeCart je slobodan software objavljen pod GNU GLP licencom