Too Cool for Internet Explorer
Što Čitaš?
katalog
narudzbe
Ukoliko želite primati novosti

naslovnica :: Arhitektura

 

GRAD POST-KAPITALIZMA

Arhitektura

GRAD POST-KAPITALIZMA

Pulska grupa

cijena: 20,00 kn

Grad je postao vodeće mjesto proizvodnje nakon što se ona proširila iz prostora tvornice. Samim time grad je postao i poprište glavnih sukoba vezanih uz raspolaganje i upravljanje viškom vrijednosti koji se u njemu proizvodi. Gradski pokreti, rođeni u tim sukobima, sve se više odvajaju od posrnule i korumpirane javne uprave te razvijaju nove institucije stvarajući time preduvjete za nezavisno upravljanje samim gradom. 

novo

Anarhizam
NIGDJE KOD KUĆE

Anarhizam
ŠIRENJE BLUDNIH IDEJA U SLAVONIJI

Anarhizam
ANARCHIST PEDAGOGIES


kosarica

2. OSNOVE ESTETIKE (1 kom)

3. DRUŠTVENA ANATOMIJA NACIONALIZMA (1 kom)

4. NACIONALNI PARK SRBIJA (1 kom)

5. DELOŽACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (1 kom)

6. PROŠLOST I BUDUĆNOST 20. STOLJEĆA (1 kom)

7. KRITIKA ČISTOG UMA (1 kom)

8. HAAŠKI PROTOKOLI (1 kom)

9. DUGOVI (1 kom)

10. GLOBALIZACIJA I NOVA EKONOMIJA (1 kom)

11. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

12. NOVI ESEJI (1 kom)

13. ETIKA (1 kom)

14. RATNI ZLOČINI (1 kom)

15. KRAJ FILOZOFIJE I ZADAĆA MIŠLJENJA (1 kom)

16. MEĐUNARODNI SUD ZA RATNE ZLOČINE NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE (1 kom)

17. KLASIČNI NJEMAČKI IDEALIZAM (1 kom)

18. FILOZOFSKI DISKURS MODERNE (1 kom)

19. KRITIKA MOĆI SUĐENJA (1 kom)

20. BELEŠKE O LUDORIJI RATA (1 kom)

21. FIDEL CASTRO I RELIGIJA (1 kom)

22. FILOZOFIJA HISTORIJE (1 kom)

23. SPINOZA AND OTHER HERETICS (1 kom)

24. PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE (1 kom)

25. DIKTATURA NAD POTREBAMA (1 kom)

26. BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM (1 kom)

27. KRITIKA MOĆI SUDJENJA (1 kom)

28. O GNEVU (1 kom)

29. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

30. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 4 (1 kom)

31. OGLEDI IZ KULTURNE ANTROPOLOGIJE (1 kom)

32. FILOZOFIJ PRAVA (1 kom)

33. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

34. KAKO ČITATI HEIDEGGERA (1 kom)

35. FOUCAULT I QUEER TEORIJA (1 kom)

36. NAROPA (1 kom)

37. RASPRAVE, ČLANCI, POLEMIKE (1 kom)

38. MUDROST I ZABLUDE FILOZOFIJE (1 kom)

39. ARISTOTELOV USTAV ATENSKI (1 kom)

40. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 11 I 12 (1 kom)

41. UMJETNOST I EGZISTENCIJA (1 kom)

42. DIJALEKTIKA I POLITIKA (1 kom)

43. KROZ TRANZICIJU (1 kom)

44. NESUVISLOST FILOZOFA (1 kom)

45. SUMRAK IDOLA (1 kom)

46. KULTURA I LIČNOST (1 kom)

47. ISTINA I ESTETSKA ISTINA (1 kom)

48. ANTOLOGIJA RADIO ESEJA (1 kom)

49. KRAJ UTOPIJE/ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

50. METAFIZIKA I PRAKTIČNA FILOZOFIJA (1 kom)

51. TEORIJA ISTORIJE (1 kom)

52. RIJEČI I STVARI (1 kom)

53. LINGVISTIKA I KOLONIJALIZAM (1 kom)

54. SOCIJALIZAM I DEMOKRACIJA (1 kom)

55. DIJALEKTIKA OBIČAJNOSTI (1 kom)

56. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

57. DRUŠTVA (1 kom)

58. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 2 (1 kom)

59. UTOPIJA SMISLA I ISTINA VREMENA (1 kom)

60. OSNIVANJE METAFIZIKE ĆUDOREĐA (1 kom)

61. POSLOVI I DANI (1 kom)

62. STRUKTURALIZAM (1 kom)

63. ETNOGRAFIJA KOMUNIKACIJE (1 kom)

64. FILOZOFIJA (1 kom)

65. SLOBODA LAJANJA / ZAUZETO, HRVAT! (1 kom)

66. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 10 (1 kom)

67. O DEKONSTRUKCIJI (1 kom)

68. FILOZOFIJA 3 (1 kom)

69. SLOBODA I TLAČENJE & DRUGI ESEJI (1 kom)

70. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

71. DRUGI KRUG MOĆI (1 kom)

72. LINGVISTIKA I FILOZOFIJA (1 kom)

73. ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE (1 kom)

74. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 6 (1 kom)

75. PHILEBUS (1 kom)

76. UVOD U ETIKU (1 kom)

77. SABRANA DJELA (1 kom)

78. POLITIKA (1 kom)

79. FILOZOFSKE I POLITIČKE RASPRAVE (1 kom)

80. BARIKADE (1 kom)

81. PRIPITOMLJAVANJE DRUGOG (1 kom)

82. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

83. SUBLIMNI OBJEKT IDEOLOGIJE (1 kom)

84. PHILOSOPHICAL FRAGMENTS (1 kom)

85. KRAJ UTOPIJE / ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

86. SUBJEKT I SUBJEKTIVNOST (1 kom)

87. KRITIKA PRAKTIČKOG UMA (1 kom)

88. KOLIKO FAŠIZMA? (1 kom)

89. LJUDI IZ TELEVIZORA (1 kom)

90. MEDIJI, PROPAGANDA I SISTEM (1 kom)

91. IŠTIPANA HARTIJA (1 kom)

92. ANARHIZAM I NASILJE (1 kom)

93. ZELENI ALATI ZA ODRŽIVU REVOLUCIJU (1 kom)

94. ANARHIJA (1 kom)

95. MOJE PUTOVANJE S ARISTOTELOM KROZ ANARHISTIČKU UTOPIJU (1 kom)

96. REDEFINIRANJE NAŠIH ODNOSA (1 kom)

97. KAKO POTROŠITI SVIJET (1 kom)

98. OSOBNA REVOLUCIONARNA TEORIJA (1 kom)

99. KAKO NENASILJE ŠTITI DRŽAVU (1 kom)

100. ANARHISTIČKA TENZIJA / KRITIKA SINDIKALIZMA / ORUŽANA RADOST (1 kom)

101. ANARHIJA JE MOGUĆA (1 kom)

102. ANARHISTIČKA IDEJA (1 kom)

103. ŽIVJELA REVOLUCIJA (1 kom)

104. UKIDANJE RADA (1 kom)

105. ZAŠTO NISAM PRIMITIVIST (1 kom)

106. PERMAKULTURA (1 kom)

107. ANARHIZAM (1 kom)

108. SNAGA UTOPIJE (1 kom)

109. IZVIRU PJESME IZ DUŠE (1 kom)

110. SUVERENITET POTREBA (1 kom)

111. REPRODUKCIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA (1 kom)

112. WILDCAT (1 kom)

113. Buffy - anarhosindikalistkinja (1 kom)

114. PAKET KNJIGA ŠTO ČITAŠ? (1 kom)

115. ČETVRTI SVJETSKI RAT / DRUGAČIJI SVIJET JE MOGUĆ! (1 kom)

116. DRVO ŽIVOTA (ž) (1 kom)

117. GOVERNMENT (ž) (1 kom)

118. JOLLY ROGER (ž) (1 kom)

119. JOY DIVISION (ž) (1 kom)

120. KAZETOFONI (ž) (1 kom)

121. AMEBIX (ž) (1 kom)

122. MAKE UP (ž) (1 kom)

123. ANTI-SHOPPING (ž) (1 kom)

124. MRTVI DJ (ž) (1 kom)

125. DIRT (ž) (1 kom)

126. RAZLIVENI KIŠOBRAN (ž) (1 kom)

127. DOOM (ž) (1 kom)

128. VJEVERICE (ž) (1 kom)

129. BICIKL (ž) (1 kom)

130. ZAPATISTI (ž) (1 kom)

131. DJEČJI STRAHOVI (ž) (1 kom)

132. DRVO (ž) (1 kom)

UKUPNO: 5 910,00 kn

vidi košaricu


pretrazivanje


prijatelji

Ispod pločnika

Powered by emuFreeCart
emuFreeCart je slobodan software objavljen pod GNU GLP licencom