Too Cool for Internet Explorer
Što Čitaš?
katalog
narudzbe
Ukoliko želite primati novosti

naslovnica :: Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

 

PRIRUČNIK ZA GRADNJU KUĆA OD BALA SLAME

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

PRIRUČNIK ZA GRADNJU KUĆA OD BALA SLAME

Barbara Jones

cijena: 60,00 kn

Gradnja pomoću bala slame radikalno je drukčiji pristup procesu gradnje. Kao i kod svih inovativni ideja, začetnici su strastveni vizionari koji su eksperimentalnom gradnjom uvidjeli njezin potencijal utemeljen na kulturi održive "ekološke gradnje". Takav način gradnje u građevinarstvo je uveo mnogo novih i korisnih ideja o energetskoj učinkovitosti i odgovornosti za okoliš. Kao građevni materijal, slama dolazi do izražaja u smislu troškovne učinkovitosti i energetske korisnosti, S obzirom da je metoda gradnje prilično jednostavna i jasna, u dizajniranju i gradnji mogu sudjelovati osobe bez ikakvog iskustva, čime se postižu značajne uštede troškova rada. 

DO IT YOURSELF SCREENPRINTING

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

DO IT YOURSELF SCREENPRINTING

An instructional graphic novel

John Isaacson

cijena: 100,00 kn

A fascinating graphic novel that details the art and science of screenprinting from inception to printed t-shirts to working in a print shop to understanding line screens, to hawking your printed wares on the street! How to build a screen, burn an image, test how things are going, pull ink, wash out screens, know what screen mesh to use, and creative ideas. It's a true joy to see the exaggerated illustrations while learning such a useful and practical craft! How to turn your home into a t-shirt factory! Essential for people who don't know how to screenprint or those a bit rusty. 

MAKING STUFF AND DOING THINGS

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

MAKING STUFF AND DOING THINGS

A collection of DIY guides to doing just about anything

Kyle Bravo

cijena: 90,00 kn

Topics include getting active, direct action, gardening, making a woodstove, solar box cooker, egg replacer, cooking ramen noodles in a coffee maker, how to make wine, homebrewing, building shacks, liberated lifestyles, squats, homeschooling, fixing a toliet etc etc. Kyle Bravo has assembled his HOW TO zines into a comprehensive book along with dozens of other instructional articles that tell you how to do...just about everything yourself. 

THE CHAINBREAKER BIKE BOOK

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

THE CHAINBREAKER BIKE BOOK

A rough guide to bicycle maintenance

Shelley Jackson

cijena: 110,00 kn

Here’s a hand-illustrated and accessible introduction to the world of bike repair! Through working at both Plan B Bike Project and French Quarter Bicycles in New Orleans, our co-authors have gathered a wealth of experience to share with would-be mechanics. The first half of this book is a complete repair manual to get you started on choosing, fixing, and riding your bike. The second half reprints all four issues of Chainbreaker zine, whose originals were destroyed in Hurricane Katrina. 

SNIMANJE KAMEROM

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

SNIMANJE KAMEROM

Priručnik o snimanju i izradi amaterskih filmova

David Cheshire

cijena: 100,00 kn

Priručnik s praktičnim savjetima o svim područjima filmskog stvaralaštva, koristan i za amaterske i za prve autorske korake. 

novo

Anarhizam
NIGDJE KOD KUĆE

Anarhizam
ŠIRENJE BLUDNIH IDEJA U SLAVONIJI

Anarhizam
ANARCHIST PEDAGOGIES


kosarica

3. THE VEGETARIAN MYTH (1 kom)

4. ZERO (1 kom)

5. PRIČA IZ JAPANA I DRUGE ODABRANE (1 kom)

6. KUDILJA I VRETENO (1 kom)

7. FILOSOFIJSKA PROPEDEUTIKA (1 kom)

8. ŠTO JE MUŠKARAC BEZ BRKOVA (1 kom)

9. RUKE AZAZELOVE (1 kom)

10. OVO BI MOGAO BITI VAŠ SREĆAN DAN (1 kom)

11. PORIJEKLO RELIGIJE (1 kom)

12. DIJALOZI (1 kom)

13. PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE (1 kom)

14. VITEZ SLAVONSKE RAVNI (1 kom)

15. RELIGIJA I PROFIT (1 kom)

16. SELJAČKA BUNA / THE PEASANT REBELLION (1 kom)

17. GRADITELJ SVRATIŠTA (1 kom)

18. KOAN (1 kom)

19. OBILJE I NASILJE (1 kom)

20. OGNJEVI I RUŽE (1 kom)

21. OSVIT (1 kom)

22. CRNO CRVENO (1 kom)

23. KAD JE BIO JULI (1 kom)

24. KRITIČKA TEORIJA DRUŠTVA (1 kom)

25. SUMRAK IDOLA (1 kom)

26. FRANCUSKA PROSVJETITELJSKA FILOZOFIJA (1 kom)

27. BILJEŠKA O PISCU (1 kom)

28. RADNJA I OBJAŠNJENJE (1 kom)

29. NARODNE DRAME, POSLOVICE I ZAGONETKE (1 kom)

30. POHVALA ULICI (1 kom)

31. ČAGALJ (1 kom)

32. URBANOMIJA (1 kom)

33. MOJ ŽIVOT JE NOVI VAL (1 kom)

34. BEZ GLAGOLA (1 kom)

35. TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA (1 kom)

36. NAROPA (1 kom)

37. RJEČNIK TIJELA (1 kom)

38. ILUZIJA I STRAH U GRAĐANSKOM SVIJETU OD DICKENSA DO ORWELLA (1 kom)

39. OBITELJSKI ALBUM (1 kom)

40. ODRONSKE POREDBE (1 kom)

41. MEDITERANSKI BREVIJAR (1 kom)

42. TRADICIJA METAFIZIKE (1 kom)

43. LJUBAVI NA CRNOM BARŠUNU (1 kom)

44. PJESME I ESEJI (1 kom)

45. RAZBIJANJE (1 kom)

46. POGLED MALOUMNOG (1 kom)

47. ON POETRY AND STYLE (1 kom)

48. MERILA VREMENA (1 kom)

49. PRAGMATIZAM (1 kom)

50. FILOZOFSKE I POLITIČKE RASPRAVE (1 kom)

51. NOVIJA FILOZOFIJA ZAPADA (1 kom)

52. RODU O JEZIKU (1 kom)

53. MIRISI, ZLATO I TAMJAN (1 kom)

54. ŠUM KRILA, ŠUM VODE (1 kom)

55. TIŠINA (1 kom)

56. KRILATI KONJANIK (1 kom)

57. HODOČASNIK OBLAKA (1 kom)

58. ŠTO JE MUŠKARAC BEZ BRKOVA (1 kom)

59. PISA. POVRATAK (1 kom)

60. THE BIRTH OF TRAGEDY AND THE GENEALOGY OF MORALS (1 kom)

61. SUMRAK IDOLA (1 kom)

62. ZLATNA KNJIGA HRVATSKOG PJESNIŠTVA OD POČETAKA DO DANAS (1 kom)

63. ANTOLOGIJA FILOZOFSKIH TEKSTOVA S PREGLEDOM POVIJESTI FILOZOFIJE (1 kom)

64. NARODNE PRIPOVIJETKE (1 kom)

65. GORSKI VIJENAC (1 kom)

66. O TEBI MENI MORU (1 kom)

67. DRVO NASRED SVIJETA (1 kom)

68. PISAC I PRINCEZA (1 kom)

69. ANTIHRIST (1 kom)

70. IZREKE (1 kom)

71. POGLEDAJ SVOJE RUKE (1 kom)

72. MOJ BEOGRADSKI DNEVNIK (1 kom)

73. MARKSIZAM I MUSLIMANSKI SVIJET (1 kom)

74. ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA U MARXA (1 kom)

75. KNJIGA, KULA, DECA (1 kom)

76. BILJEŠKA O PISCU (1 kom)

77. BITAK I LJUBAV (1 kom)

78. LJUBAVI NA CRNOM BARŠUNU (1 kom)

79. POLICAJCI DUHA (1 kom)

80. GRINGO (1 kom)

81. ZAČARANA ČAROBNICA (1 kom)

82. OTAC (1 kom)

83. RASPRAVA O PORIJEKLU I OSNOVAMA NEJEDNAKOSTI MEĐU LJUDIMA / DRUŠTVENI UGOVOR (1 kom)

84. FILOZOFIJA U TRAGIČNOM RAZDOBLJU GRKA (1 kom)

85. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

86. RIJEČ I SLIKA (1 kom)

87. DIJALEKTIKA PRIRODE (1 kom)

88. A (1 kom)

89. PROSTITUCIJA U JUGOSLAVIJI (1 kom)

90. FILMSKA ENCIKLOPEDIJA I-II (1 kom)

91. IZMEĐU PUBLIKE I DRŽAVE (1 kom)

92. SEKSUALNOST NA FILMU I PORNOGRAFIJA (1 kom)

93. VJEŠTICE (1 kom)

94. O IDOLIMA I IDEALIMA (1 kom)

95. GODIŠNJAK ZA POVIJEST FILOZOFIJE 8 (1 kom)

96. ZAPATISTI (ž) (1 kom)

97. PRAGMATIZAM (1 kom)

98. DJEČJI STRAHOVI (ž) (1 kom)

99. TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA (1 kom)

100. JOY DIVISION (ž) (1 kom)

101. 8 - plavi polumjecec (1 kom)

102. 40 - dosta je ratova (1 kom)

103. 68 - ako ne mogu plesati (1 kom)

104. 134 - antisect (1 kom)

105. 191 - tuđe nećemo... (1 kom)

106. JOLLY ROGER (ž) (1 kom)

107. HUG ME... (1 kom)

108. DOOM (ž) (1 kom)

109. MISERY (1 kom)

110. DIRT (1 kom)

111. WILDCAT (1 kom)

112. GOVERNMENT (ž) (1 kom)

113. GOVERNMENT (1 kom)

114. DRVO ŽIVOTA (1 kom)

115. JOY DIVISION (1 kom)

116. KAZETOFONI (ž) (1 kom)

117. AMEBIX (1 kom)

118. DRVO ŽIVOTA (ž) (1 kom)

119. PANDA (1 kom)

120. KAZETOFONI (1 kom)

121. ANTI-SHOPPING (ž) (1 kom)

122. RAZLIVENI KIŠOBRAN (ž) (1 kom)

123. DJEČJI STRAHOVI (1 kom)

124. DOOM (1 kom)

125. LJULJAČKA I TV (1 kom)

126. BICIKL (ž) (1 kom)

127. PUT THE FUN... (1 kom)

128. EVOLUCIJA, REVOLUCIJA I ANARHISTIČKI IDEAL (1 kom)

129. THE ANARCHIST WRITINGS OF WILLIAM GODWIN (1 kom)

130. SOCIETY OF THE SPECTACLE (1 kom)

131. Counterpower (1 kom)

132. THE ANGRY BRIGADE (1 kom)

133. HOW IT ALL BEGAN (1 kom)

134. WALDEN (1 kom)

135. POLITIKA BEZ MOĆI (1 kom)

136. MANIFEST SLAVENIMA / OMLADINI (1 kom)

137. FIRE AND FLAMES (1 kom)

138. WILLIAM BLAKE: VISIONARY ANARCHIST (1 kom)

139. HESENSKI GLASNIK (1 kom)

140. BENEATH THE PAVING STONES (1 kom)

141. CONTRADICTIONARY (1 kom)

142. ANARCHIST ESSAYS (1 kom)

143. SOCCER vs. THE STATE (1 kom)

144. DIREKTNA AKCIJA (1 kom)

145. DE MOKER GROUP/WORK IS A CRIME (1 kom)

146. RAD (1 kom)

147. CRNA ZASTAVA ANARHIZMA (1 kom)

148. NIGDJE KOD KUĆE (1 kom)

149. 20 POEMAS DE AMOR Y UNA CANCION DESESPERADA (1 kom)

150. ANTOLOGIJA STARE LIRIKE GRČKE (1 kom)

151. PJESME I PJESNIČKE PROZE / ESEJI I KRITIKE, ZAPISI (1 kom)

152. ISPOVIJEST MANGUPA (1 kom)

153. ISPOVIJEST HULIGANA (1 kom)

154. PJESME AMERIČKIH CRNACA (1 kom)

155. PJESME LAURI (1 kom)

156. IZ DJELA (1 kom)

157. POEZIJA (1 kom)

158. PAN (1 kom)

159. NOSTALGIJA SVJETLOSTI (1 kom)

160. PJESME I ESEJI (1 kom)

161. LATINSKA POEZIJA (1 kom)

162. LIRIKA (1 kom)

163. CIGANSKI ROMANSERO (1 kom)

164. PJESME / KAKO SE PRAVE STIHOVI (1 kom)

165. THE POEMS OF DOCTOR ZHIVAGO (1 kom)

166. BROD U BOCI (1 kom)

167. NEKE STVARI I OSTALO (1 kom)

168. MARE NOSTRUM (1 kom)

169. KRČMARSKA MOSKVA (1 kom)

170. CHILDE HAROLD (1 kom)

171. BALADA O TAMNICI U READINGU (1 kom)

172. NA SAV GLAS (1 kom)

UKUPNO: 7 317,00 kn

vidi košaricu


pretrazivanje


prijatelji

Ispod pločnika

Powered by emuFreeCart
emuFreeCart je slobodan software objavljen pod GNU GLP licencom