Too Cool for Internet Explorer
Što Čitaš?
katalog
narudzbe
Ukoliko želite primati novosti

naslovnica :: Glazba/muzika, subkulture...

 

THE LAST OF THE HIPPIES

Glazba/muzika, subkulture...

THE LAST OF THE HIPPIES

An hysterical romance

Penny Rimbaud

cijena: 15,00 kn

An updated pocket book size version of this seminal anarcho-punk essay by Crass drummer and writer Penny.
As documented in Rimbaud's essay Last of the Hippies and his autobiography Shibboleth, Russell was arrested and incarcerated in a mental institution after having been found in possession of a small amount of LSD. He was later released, but appeared to have been seriously mentally damaged by his experiences, especially the side effects of prescription drugs that he had been administered, and subsequently died. The official verdict is that Russell committed suicide, although Rimbaud claims that he uncovered strong evidence that he was murdered. Rimbaud has claimed that it was his anger over unanswered questions surrounding his friend's death that fueled and inspired him to form Crass. 

THE DAY THE COUNTRY DIED

Glazba/muzika, subkulture...

THE DAY THE COUNTRY DIED

cijena: 120,00 kn

Just as Burning Britain provided the definitive picture of straight down the line UK punk from 1980 to 1984 this volume tackles the Anarcho punk scene for the same period. They said; "The Day The Country Died" is the long-awaited follow-up to Ian Glasper's successful "Burning Britain", and sees the author exploring in minute detail the obscure, esoteric, UK anarcho-punk scene of the early Eighties. If the bands in "Burning Britain" were loud, political and uncompromising, those examined in "The Day The Country Died" were even more so, totally prepared to risk their liberty to communicate the ideals they believed in so passionately. 

BURNING BRITAIN

Glazba/muzika, subkulture...

BURNING BRITAIN

The history of UK punk 1980-1984

Ian Glasper

cijena: 120,00 kn

The definitive and exhaustive (400 pages, dozens of never seen before photos) guide to the UK punk scene between 1980 and 1984. As the Seventies drew to a close and the media declared punk dead and buried, a whole new breed of band was emerging from the gutter. Harder and faster than their '76-77 predecessors, not to mention more aggressive and political, the likes of Discharge, The Exploited and GBH were to prove not only more relevant but arguably just as influential. 

TRAPPED IN A SCENE

Glazba/muzika, subkulture...

TRAPPED IN A SCENE

UK hardocre 1985-1989

Ian Glasper

cijena: 110,00 kn

The underground hardcore scene of the mid-late Eighties was UK punk rock's last significant creative gasp. Emerging from the wreckage of the anarcho punk scene spawned by the likes of Crass and Conflict, it took its influences from the studs 'n' leather punk bands of the early Eighties such as Discharge and GBH, and also the nascent American hardcore movement and the emerging metal/punk crossover scene. Filter all of this through some through fiercely DIY aesthetics and you had a potent movement that spawned such seminal acts as Napalm Death, ENT, The Stupids and Heresy. 

MUZIČKA ENCIKLOPEDIJA 1-3

Glazba/muzika, subkulture...

MUZIČKA ENCIKLOPEDIJA 1-3

Krešimir Kovačević (ur.)

cijena: 380,00 kn

Drugo izdanje Muzičke enciklopedije izašlo je prošireno u tri sveska. Sva ranije objavljena materija pregledana je i dopunjena biografskim i bibliografskim podacima. Enciklopedije su u odličnom stanju. 

U SJENI OCVALE GLAZBE

Glazba/muzika, subkulture...

U SJENI OCVALE GLAZBE

Igor Mandić

cijena: 25,00 kn

U sjeni ocvale glazbe, nove muzičke polemike, prvo izdanje iz 1977. godine. U je autor sabrao 26 polemičkih tekstova koje je objavio u novinama u razdoblju od 1966.-1977. godine. 

OD BACHA DO CAGEA

Glazba/muzika, subkulture...

OD BACHA DO CAGEA

Igor Mandić

cijena: 35,00 kn

Igor Mandić sa svojih pedesetak kritika i tridesetak eseja uvodi nove kriterije i elemente u glazbenu kritiku, a svojim pristupom je dobro uzdrmao glazbene krugove koji su često prosvjedovali zbog ovih tekstova. Naslovnicu izradio Julije Knifer. 

MUZIČKA ENCIKLOPEDIJA

Glazba/muzika, subkulture...

MUZIČKA ENCIKLOPEDIJA

Krešimir Kovačević (ur.)

cijena: 380,00 kn

Drugo izdanje Muzičke enciklopedije izašlo je prošireno u tri sveska. Sva ranije objavljena materija pregledana je i dopunjena biografskim i bibliografskim podacima. 

novo

Anarhizam
NIGDJE KOD KUĆE

Anarhizam
ŠIRENJE BLUDNIH IDEJA U SLAVONIJI

Anarhizam
ANARCHIST PEDAGOGIES


kosarica

3. ORUŽANE INTERVENCIJE (1 kom)

4. RAF - FRAKCIJA CRVENE ARMIJE 1970.-1998. (1 kom)

5. RAT BUDUĆNOSTI (1 kom)

6. OD USTANKA DO SLOBODE (1 kom)

7. TALIBANI (1 kom)

8. RAZGOVORI SA DŽELATOM (1 kom)

9. LJUDI-MIŠEVI (1 kom)

10. NESVRSTANOST U OSAMDESETIM GODINAMA (1 kom)

11. DELOŽACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (1 kom)

12. BEZ GLAGOLA (1 kom)

13. TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA (1 kom)

14. NAROPA (1 kom)

15. RJEČNIK TIJELA (1 kom)

16. SUBJEKT I SUBJEKTIVNOST (1 kom)

17. FILOZOFIJA HISTORIJE (1 kom)

18. OBITELJSKI ALBUM (1 kom)

19. PRIPITOMLJAVANJE DRUGOG (1 kom)

20. ODRONSKE POREDBE (1 kom)

21. MEDITERANSKI BREVIJAR (1 kom)

22. TRADICIJA METAFIZIKE (1 kom)

23. LJUBAVI NA CRNOM BARŠUNU (1 kom)

24. LINGVISTIKA I KOLONIJALIZAM (1 kom)

25. PJESME I ESEJI (1 kom)

26. POGLED MALOUMNOG (1 kom)

27. ON POETRY AND STYLE (1 kom)

28. MERILA VREMENA (1 kom)

29. PRAGMATIZAM (1 kom)

30. NOVIJA FILOZOFIJA ZAPADA (1 kom)

31. RODU O JEZIKU (1 kom)

32. MIRISI, ZLATO I TAMJAN (1 kom)

33. PRELUDIJI (1 kom)

34. TIŠINA (1 kom)

35. KRILATI KONJANIK (1 kom)

36. HODOČASNIK OBLAKA (1 kom)

37. PISA. POVRATAK (1 kom)

38. THE BIRTH OF TRAGEDY AND THE GENEALOGY OF MORALS (1 kom)

39. SOCIJALIZAM I DEMOKRACIJA (1 kom)

40. ANTOLOGIJA FILOZOFSKIH TEKSTOVA S PREGLEDOM POVIJESTI FILOZOFIJE (1 kom)

41. GORSKI VIJENAC (1 kom)

42. PORIJEKLO RELIGIJE (1 kom)

43. DRVO NASRED SVIJETA (1 kom)

44. ANTIHRIST (1 kom)

45. NIKADA NISMO BILI MODERNI (1 kom)

46. ETNOGRAFIJA KOMUNIKACIJE (1 kom)

47. POGLEDAJ SVOJE RUKE (1 kom)

48. FILOZOFSKI DISKURS MODERNE (1 kom)

49. ISTINA I ESTETSKA ISTINA (1 kom)

50. MARKSIZAM I MUSLIMANSKI SVIJET (1 kom)

51. PROŠLOST I BUDUĆNOST 20. STOLJEĆA (1 kom)

52. KNJIGA, KULA, DECA (1 kom)

53. BILJEŠKA O PISCU (1 kom)

54. BITAK I LJUBAV (1 kom)

55. LJUBAVI NA CRNOM BARŠUNU (1 kom)

56. GRINGO (1 kom)

57. NAROPA (1 kom)

58. ZAČARANA ČAROBNICA (1 kom)

59. OTAC (1 kom)

60. RASPRAVA O PORIJEKLU I OSNOVAMA NEJEDNAKOSTI MEĐU LJUDIMA / DRUŠTVENI UGOVOR (1 kom)

61. FILOZOFIJA U TRAGIČNOM RAZDOBLJU GRKA (1 kom)

62. DIJALEKTIKA I POLITIKA (1 kom)

63. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

64. UTOPIJA SMISLA I ISTINA VREMENA (1 kom)

65. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 6 (1 kom)

66. RIJEČ I SLIKA (1 kom)

67. A (1 kom)

68. DIJALEKTIKA OBIČAJNOSTI (1 kom)

69. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

70. ZERO (1 kom)

71. PRIČA IZ JAPANA I DRUGE ODABRANE (1 kom)

72. KUDILJA I VRETENO (1 kom)

73. ŠTO JE MUŠKARAC BEZ BRKOVA (1 kom)

74. RUKE AZAZELOVE (1 kom)

75. OVO BI MOGAO BITI VAŠ SREĆAN DAN (1 kom)

76. PORIJEKLO RELIGIJE (1 kom)

77. DIJALOZI (1 kom)

78. OSNOVE ESTETIKE (1 kom)

79. OSNIVANJE METAFIZIKE ĆUDOREĐA (1 kom)

80. PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE (1 kom)

81. VITEZ SLAVONSKE RAVNI (1 kom)

82. RELIGIJA I PROFIT (1 kom)

83. SELJAČKA BUNA / THE PEASANT REBELLION (1 kom)

84. GRADITELJ SVRATIŠTA (1 kom)

85. DRUŠTVA (1 kom)

86. OSVIT (1 kom)

87. OBILJE I NASILJE (1 kom)

88. OGNJEVI I RUŽE (1 kom)

89. OSVIT (1 kom)

90. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 11 I 12 (1 kom)

91. KAD JE BIO JULI (1 kom)

92. LINGVISTIKA I FILOZOFIJA (1 kom)

93. KRITIČKA TEORIJA DRUŠTVA (1 kom)

94. FOUCAULT I QUEER TEORIJA (1 kom)

95. TEORIJA ISTORIJE (1 kom)

96. ETIKA (1 kom)

97. FRANCUSKA PROSVJETITELJSKA FILOZOFIJA (1 kom)

98. NARODNE DRAME, POSLOVICE I ZAGONETKE (1 kom)

99. GOZBA ILI O LJUBAVI (1 kom)

100. POHVALA ULICI (1 kom)

101. ČAGALJ (1 kom)

102. URBANOMIJA (1 kom)

103. KRITIKA MOĆI SUDJENJA (1 kom)

104. UMJETNOST I EGZISTENCIJA (1 kom)

105. FILOZOFIJA 3 (1 kom)

106. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 5 (1 kom)

107. NACIONALNI PARK SRBIJA (1 kom)

108. NESUVISLOST FILOZOFA (1 kom)

109. RIJEČI I STVARI (1 kom)

110. POSLOVI I DANI (1 kom)

111. PHILEBUS (1 kom)

112. CONQUEST OF VIOLENCE (1 kom)

113. IZREKE (1 kom)

114. BITAK I POVIJESNOST (1 kom)

115. MUDROST I ZABLUDE FILOZOFIJE (1 kom)

116. SLOBODA I TLAČENJE & DRUGI ESEJI (1 kom)

117. FILOZOFIJ PRAVA (1 kom)

118. KRITIKA PRAKTIČKOG UMA (1 kom)

119. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 7 (1 kom)

120. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

121. KRAJ UTOPIJE / ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

122. SUMRAK IDOLA (1 kom)

123. DUGOVI (1 kom)

124. LINGVISTIKA I POETIKA (1 kom)

125. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

126. KRAJ FILOZOFIJE I ZADAĆA MIŠLJENJA (1 kom)

127. PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE (1 kom)

128. BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM (1 kom)

129. ARISTOTELOV USTAV ATENSKI (1 kom)

130. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 10 (1 kom)

131. PHILOSOPHICAL FRAGMENTS (1 kom)

132. EROS ET CIVILIZATION (1 kom)

133. ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE (1 kom)

134. KULTURA LAŽI (1 kom)

135. UVOD U ETIKU (1 kom)

136. LOGIKA (1 kom)

137. ILUZIJA I STRAH U GRAĐANSKOM SVIJETU (1 kom)

138. SLOBODA LAJANJA / ZAUZETO, HRVAT! (1 kom)

139. GLOBALIZACIJA I NOVA EKONOMIJA (1 kom)

140. HODOČASNIK OBLAKA (1 kom)

141. KULTURA I LIČNOST (1 kom)

142. UVOD U NACIONALNU EKONOMIJU (1 kom)

143. JEZIK I LINGVISTIKA (1 kom)

144. IJON - GOZBA - FEDAR (1 kom)

145. O DEKONSTRUKCIJI (1 kom)

146. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 4 (1 kom)

147. POSTMODERNIZAM I PORICANJE HOLOKAUSTA (1 kom)

148. HAAŠKI PROTOKOLI (1 kom)

149. O GNEVU (1 kom)

150. DIKTATURA NAD POTREBAMA (1 kom)

151. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

152. SABRANA DJELA (1 kom)

153. ANTOLOGIJA RADIO ESEJA (1 kom)

154. KRITIKA MOĆI SUĐENJA (1 kom)

155. SUBLIMNI OBJEKT IDEOLOGIJE (1 kom)

156. NOVI ESEJI (1 kom)

157. SPINOZA AND OTHER HERETICS (1 kom)

158. DRUŠTVENA ANATOMIJA NACIONALIZMA (1 kom)

159. FILOZOFIJA (1 kom)

160. MEĐUNARODNI SUD ZA RATNE ZLOČINE NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE (1 kom)

161. KRITIKA ČISTOG UMA (1 kom)

162. BELEŠKE O LUDORIJI RATA (1 kom)

163. RASPRAVE, ČLANCI, POLEMIKE (1 kom)

164. FILOZOFIJSKA PROPEDEUTIKA (1 kom)

165. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

166. KROZ TRANZICIJU (1 kom)

167. SOCIOLOGIJA MAXA WEBERA (1 kom)

168. KAKO ČITATI HEIDEGGERA (1 kom)

169. METAFIZIKA I PRAKTIČNA FILOZOFIJA (1 kom)

170. KINESKA ZNANOST I ZAPAD (1 kom)

171. ARHIV MEDIJA (1 kom)

172. SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA (1 kom)

173. DELOŽACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (1 kom)

174. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 8 (1 kom)

175. FILOZOFSKE I POLITIČKE RASPRAVE (1 kom)

176. FIDEL CASTRO I RELIGIJA (1 kom)

177. BARIKADE (1 kom)

178. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

179. DRUGI KRUG MOĆI (1 kom)

180. POLITIKA (1 kom)

181. RATNI ZLOČINI (1 kom)

182. DIJALEKTIČKA IMAGINACIJA (1 kom)

183. KLASIČNI NJEMAČKI IDEALIZAM (1 kom)

184. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 2 (1 kom)

185. OGLEDI IZ KULTURNE ANTROPOLOGIJE (1 kom)

186. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

187. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

188. KRAJ UTOPIJE/ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

189. KOLIKO FAŠIZMA? (1 kom)

190. ILUZIJA I STRAH U GRAĐANSKOM SVIJETU OD DICKENSA DO ORWELLA (1 kom)

191. RAZBIJANJE (1 kom)

192. FILOZOFSKE I POLITIČKE RASPRAVE (1 kom)

193. ŠUM KRILA, ŠUM VODE (1 kom)

194. ŠTO JE MUŠKARAC BEZ BRKOVA (1 kom)

195. SUMRAK IDOLA (1 kom)

196. ZLATNA KNJIGA HRVATSKOG PJESNIŠTVA OD POČETAKA DO DANAS (1 kom)

197. NARODNE PRIPOVIJETKE (1 kom)

198. O TEBI MENI MORU (1 kom)

199. PISAC I PRINCEZA (1 kom)

200. IZREKE (1 kom)

201. MOJ BEOGRADSKI DNEVNIK (1 kom)

202. ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA U MARXA (1 kom)

203. POLICAJCI DUHA (1 kom)

204. DIJALEKTIKA PRIRODE (1 kom)

205. PROSTITUCIJA U JUGOSLAVIJI (1 kom)

206. FILOSOFIJSKA PROPEDEUTIKA (1 kom)

207. KOAN (1 kom)

208. CRNO CRVENO (1 kom)

209. SUMRAK IDOLA (1 kom)

210. BILJEŠKA O PISCU (1 kom)

211. RADNJA I OBJAŠNJENJE (1 kom)

212. MOJ ŽIVOT JE NOVI VAL (1 kom)

213. ZAPATISTI (ž) (1 kom)

214. MAKE UP (ž) (1 kom)

215. DRVO (ž) (1 kom)

216. GOVERNMENT (ž) (1 kom)

217. ANTI-SHOPPING (ž) (1 kom)

218. JOY DIVISION (ž) (1 kom)

219. AMEBIX (ž) (1 kom)

220. MRTVI DJ (ž) (1 kom)

221. MISERY (1 kom)

222. WILDCAT (1 kom)

223. JOY DIVISION (1 kom)

224. KAKO POTROŠITI SVIJET (1 kom)

225. SUVERENITET POTREBA (1 kom)

226. KAZETOFONI (1 kom)

227. ANARHIZAM I NASILJE (1 kom)

228. MOJE PUTOVANJE S ARISTOTELOM KROZ ANARHISTIČKU UTOPIJU (1 kom)

229. DIRT (1 kom)

230. VJEVERICE (1 kom)

231. EAT THE RICH (1 kom)

232. WILDCAT (1 kom)

233. ZAŠTO NISAM PRIMITIVIST (1 kom)

234. ČETVRTI SVJETSKI RAT / DRUGAČIJI SVIJET JE MOGUĆ! (1 kom)

235. ANARHISTIČKA IDEJA (1 kom)

236. LJUDI IZ TELEVIZORA (1 kom)

237. OSOBNA REVOLUCIONARNA TEORIJA (1 kom)

238. PAKET KNJIGA ŠTO ČITAŠ? (1 kom)

UKUPNO: 9 379,00 kn

vidi košaricu


pretrazivanje


prijatelji

Ispod pločnika

Powered by emuFreeCart
emuFreeCart je slobodan software objavljen pod GNU GLP licencom